صحبت کردن با کودک

یکی از روش های ارتباطی با کودکان حرف زدن است. اگر بتوانید روش های صحیح حرف زدن خود با کودکان را یاد بگیرید، به طور غیرمستقیم درست حرف زدن را به او نیز می آموزید.

۱) اسم کودک را بخوانید:

صدا کردن نام کودک توجه او را به حرف‌های شما جلب می‌کند.

۲) به کودک گوش دهید:

کودکان دوست دارند برای آنها ارزش قایل شوید. به کودک گوش دهید

۳) الگو باشید تا بتوانید توقع خوش رفتاری از کودک داشته باشید:

خوش رفتاری شما با کودک به او یاد می‌دهد چگونه باید رفتار کند. اگر توقع دارید همیشه کودکتان با خطاب محترمانه حرف بزند. باید همیشه خودتان با همین شیوه حرف بزنید. بگویید«لطفا»،«متشکرم» و همیشه با همین خطاب محترمانه حرف بزنید.

۴)با کودک ارتباط چشمی برقرار کنید:

در محیط آرام به چشم هاش نگاه کنید و با او صحبت کنید

۵)به تن صدا و لحن کلامتان توجه کنید:

بالا و پایین رفتن صدا باید متناسب با موقعیت باشد. پس اگر همیشه با داد و بیداد حرف می‌زنید باید این عادت را ترک کنید.

۶) وسط حرف کودک نپرید:

اگر کودک برایتان ماجرایی را تعریف می‌کند تا انتهای داستان را گوش بدهید و حرفش را قطع نکنید. اگر مدام وسط حرف کودک بپرید یا اظهار نظرهای بی‌مورد بکنید او علاقه‌اش را برای مطرح کردن دیدگاهایش را از دست می‌دهد.