بدغذایی کودک؛ مشکلی که گریبان گیر اکثر والدین است!

بدغذایی کودک یکی از شایع ترین معضلات والدین است که آن ها را به ستوه آورده است. بسیاری از پدر و مادرها بر این باورند که کودکان باید به طور ذاتی عاشق غذا خوردن بوده و در زمان گرسنگی با میل و علاقه زیاد هر آنچه را که سر سفره موجود است، بخورند. اما متاسفانه چنین نیست. بسیاری از کودکان بدغذا بوده و به راحتی سیر نمی شوند. همین موضوع موجب پیدایش مشکلاتی نگران کننده برای والدین آن ها شده است.

علت بدغذایی کودک چیست؟

نیازی نیست برای دست یافتن به علت بدغذایی کودکان راه دور رفته و خودتان را خسته کنید. اصلی ترین دلیل این موضوع را در رفتار و شیوه فرزند پروری خود جستجو نمایید. البته عوامل دیگری نیز در این زمینه تاثیر دارند که از جمله مهم ترین آن ها می توان به بیماری هایی نظیر عفونت مجاری ادراری و… اشاره نمود. اگرچه این موارد تاثیر به سزایی در بدغذایی کودک دارند، اما اصل ماجرا به والدین باز می گردد.

اگر شما هم به آن دسته از افرادی تعلق دارید که غذا را به ابزاری تنبیهی برای کودک خود تبدیل کرده اید، باید بدانید که اصلی ترین دلیل بدغذایی او خودتان هستید. مادرانی که کودک را مجبور به خوردن غذایی می کنند که هیچ علاقه ای به خوردن آن ندارد، زمینه لجبازی غذایی وی را فراهم می سازند.

یکی دیگر از مهم ترین دلایل بدغذایی کودک عدم توجه والدین به ساعات غذا خوردن است. اگر غذا را سر ساعت و بر اساس برنامه غذایی آماده کنید، کودک متوجه اهمیت خوردن غذا شده و بدین ترتیب در خوردن آن اشتیاق به خرج می دهد.

نتیجه گیری

اگرچه رعایت آداب غذا خوردن توسط کودک بسیار حائز اهمیت است، اما سخت گیری بیش از اندازه در این زمینه می تواند بدغذایی کودک را در پی داشته باشد. چرا که در این صورت غذا خوردن به عملی ملال آور برای وی تبدیل شده که از انجام آن گریزان است.

سعی کنید غذا را در محیطی سرشار از آرامش و به دور از دغدغه ها و کشمکش ها میل کنید. یکی دیگر از عواملی که باعث تحریک بدغذایی کودک می شود، اظهار نگرانی افراطی والدین نسبت به غذا خوردن وی می باشد. اگر شما هم برای غذا دادن به کودکتان با قاشق و بشقاب دنبال وی راه افتاده و بیش از اندازه به آن ها اصرار می کنید، باید بدانید که با دست خودتان زمینه ساز بدغذایی او شده اید.