مشاجره و دعوا کودکان؛ جزئی جدایی ناپذیر در زندگی آن ها است.

اگر شما هم به آن دسته از والدینی تعلق دارید که از مشاجره و دعوا کودکان می ترسید، باید بدانید که سخت در اشتباه هستید. اگرچه بسیاری از ما تحمل بروز درگیری بین کودکان را نداریم، اما جالب است بدانید که یک جر و بحث شدید می تواند زمینه ای را فراهم سازد که کودک از زیر بار حرف های غیر منطقی رفتن شانه خالی کند.

بسیاری از افراد بر این باورند که فرزندان خانواده های موفق هیچ گاه با یکدیگر دعوا نکرده و بحث و مشاجره ندارند. اما این یک تصور آن هم از نوع اشتباه است. همه ما به خوبی آگاهیم که در میان چندین نفر با سلایق و علایق گوناگون چیزی تحت عنوان تفاهم مطلق وجود ندارد. جالب است بدانید که مشاجره و دعوا کودکان از جمله اموری است که بروز آن اجتناب ناپذیر بوده و در عین حال برای آینده آن ها بسیار مفید است. بنابراین سعی کنید با این واقعیت کنار بیایید که دعوا و مشاجره یکی از جدایی ناپذیرترین واقعیت های موجود در زندگی کودکان است. بدین ترتیب از وقوع آن هراس نداشته و از دور موضوع را مدیریت کنید.

مشاجره و دعوا کودکان؛ راهی برای تثبیت شخصیت آن ها

بسیاری از پدر و مادرها از فرزندان خود می خواهند که از هرگونه دعوا و مشاجره پرهیز کرده و به گونه ای مسالمت آمیز با یکدیگر کنار بیایند. چرا که این دسته از والدین معتقدند که رفتار فرزندان آن ها بازتاب دهنده خانواده آن ها است و در صورت بروز درگیری میان فرزندانشان ممکن است دیگران خانواده آن ها را خانواده ای آرمانی نپندارند!

جالب است بدانید که به اعتقاد روانشناسان بزرگ دنیا رابطه خواهر و برادری اگرچه سرشار از عشق و محبت است، اما در عین حال جنبه های منفی نیز دارد. توجه ویژه به این جنبه های منفی زمینه ای را فراهم می سازد که والدین به سادگی با مشاجره و دعوا کودکان کنار آمده و حرص نخورند!

پس از وقوع مشاجره و دعوا کودکان پدر و مادرها گاه فرزند خود را آسیب دیده، رنجیده و ناراحت می بینند. در این حالت آن ها متوجه می شوند که با وجود تمام عشق و محبتشان قادر به حمایت از فرزند خود در کلیه زمینه ها نیستند. این در حالی است که کودک نیز به همین نتیجه دست یافته و از هیچ تلاشی برای قوی تر شدن فروگذار نمی کند. این موضوع به تثبیت شخصیت کودکان می انجامد.